سیستم فروش فایل فارس جی اس ام

فروشگاه فایل فارس با هدف دسترسی ارزان به فایل فلشهای خاص برای تعمیرکاران موبایل با پشتیبانی انجمن فارس جی اس ام تاسیس گردیده است.